call us Hívjon minket: +36 20 535 1789

Speciális felelősségbiztosítások

A speciális felelősségbiztosítások keretében az alábbi módozatokat ajánljuk ügyfeleinknek

 • Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás
 • Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás
 • Szállítmányozói felelősségbiztosítás
 • Termékvisszahívás
 • Állat- egészségügyi tevékenység felelősségbiztosítása
 • Vizijármű üzemeltetése
 • Oktatási
 • Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosítása
 • Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosítása
 • Vagyoni károk szakmai felelősségbiztosítás
 • Utazási irodák kezesi biztosítása
 • Vezető tisztségviselők felelőssége harmadik személyeknek okozott károkért

Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása

A felelősségteljes munka során a tévedés lehetősége nem kizárt. Bárkivel előfordulhat, hogy akaratán kívül kárt okoz másnak. Erre kínálunk megoldást mindazoknak, akik felelősségteljes egészségügyi munkát végeznek. A biztosítás átvállalja a kártérítési kötelezettséget, amennyiben szakmai tevékenysége során olyan hibát követett el, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Olyan eseményre, amikor:

01a kárt maga a biztosított, vagy olyan személy okozta, akinek a magatartásáért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik és

02a kárt az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó foglalkozási/szakmai előírások és szabályok felróható módon történő megszegésével/megsértésével okozták és

03a kárt az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy a vagyonában, életében, testi épségében vagy egészségében okozták.

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítása

A gazdálkodás, termelés során előfordulhatnak olyan esetek, amikor a természeti és épített környezet elemei és tárgyai szenvednek kárt. Azok a hirtelen, váratlan, előre nem látható környezetszennyezéssel járó, a normál üzemi módtól eltérő eseményre visszavezethető környezetkárosodások vonhatók biztosítási védelem alá, amelyekért az Ön vállalkozása a magyar jog hatályos rendelkezései szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Másnak okozott olyan károkra, amelyeket a biztosított hirtelen, váratlan, előre nem látható környezetszennyezéssel okoz, és amely a normál üzemi módtól eltérő eseményre vezethető vissza. Kiterjeszthető az egész világon okozott és bekövetkezett károkra valamint az alvállakozók által okozott károkra.

Pénzügyi kockázatok biztosítása

Vezető tisztségviselők és felügyelő-bizottsági tagok felelősségbiztosítása

Napjainkban egyik vezető sem zárhatja ki a rossz döntés lehetőségét, miközben vállalatának sikeréért dolgozik. Az egyre erősödő verseny és a széleskörű nemzetközi orientáció következtében a vállalat vezetői által hozott döntések egyre összetettebb feladatot jelentenek. A vállalati döntéshozók természetesen vállalataik érdekében tevékenykednek, és minden szükséges intézkedést megtesznek azért, hogy megvédjék a vállalati vagyont és elkerüljék a károkat. A részvényesek vagy harmadik személyek azonban tisztában vannak jogaikkal. A vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása segítségével a vállalat kivédheti a vezetőire irányuló, állítólagos kötelességszegésére alapozott kártérítési igényeket.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A kötelességszegés következtében felmerül? károkra. A biztosító a károsultnak megtéríti azokat a tisztán pénzügyi veszteségeket, amelyeket a biztosított a vezet? tisztségviselők, illetve felügyelő-bizottsági tagok okoznak, és amelyekért a vezet? tisztségviselő, a felügyelő-bizottsági tag, illetve az általuk irányított vagy felügyelt gazdasági társaság felelősséggel tartozik.

 

Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosított által rendezett rendezvények során, vagy következtében okozott személyi sérülés- és megbetegedés-, haláleseti-, dologi-, és szennyezési károkra.

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

A gazdálkodás, termelés során előfordulhatnak olyan esetek, amikor a természeti és épített környezet elemei és tárgyai szenvednek kárt. Azok a hirtelen, váratlan, előre nem látható környezetszennyezéssel járó, a normál üzemi módtól eltérő eseményre visszavezethető környezetkárosodások vonhatók biztosítási védelem alá, amelyekért az Ön vállalkozása a magyar jog hatályos rendelkezései szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Mire vonatkozik a környezetszennyezési felelősségbiztosítás?

Másnak okozott olyan károkra, amelyeket a biztosított hirtelen, váratlan, előre nem látható környezetszennyezéssel okoz, és amely a normál üzemi módtól eltérő eseményre vezethető vissza. Kiterjeszthető az egész világon okozott és bekövetkezett károkra valamint az alvállalkozók által okozott károkra.

Kapcsolat

Assure-Man Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.

1048 Budapest Járműtelep u. 23.

Tel.: +36 1 232 1150
Fax.: +36 1 232 1151
E-mail: info@assure-man.hu
Web: www.assure-man.hu

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat
Adatkezelési szabályzat
Tájékoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerről